>>VII. ročník soutěže FVTP je tady!

VII. ročník soutěže FVTP je tady!


Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. vyhlašuje ve školním roce 2013 / 2014 VII. ročník soutěže vědeckých a technických projektů:
FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PARDUBICKÉM KRAJI

Soutěžní kategorie

  • JUNIOR - žáci 6. až 9. ročníku základní školy nebo 1. stupně víceletých gymnázií
  • STŘEDOŠKOLÁK - žáci středních škol

Okresní kola:

  • 7. února 2014 v Lanškrouně (pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy)
  • 18. února 2014 v Pardubicích (pro okresy Pardubice a Chrudim)

Krajské kolo

Autoři nejlepších prací postupují do krajského kola, které se koná 20. března 2014 v Pardubicích.

Odměny v soutěži

V kategorii Junior se nejlepší řešitelé i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné stáže ve Francii. V kategorii Středoškolák se autor nejlepšího projektu zúčastní mezinárodní soutěže I-SWEEEP od 30. dubna do 5. května 2014 v Houstonu, další postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, ze kterého mají možnost dále postoupit do soutěže INTEL ISEF 2015 v USA nebo se zúčastnit odborných akcí v České republice i zahraničí za zvýhodněných podmínek.

Propozice soutěže

Propozice soutěže i formulář přihlášky je možné získat na adrese www.fvtp.cz nebo v sekretariátu soutěže.

Přihláška do soutěže

Elektronickou přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo kolektiv do sekretariátu soutěže do 31. ledna 2014.

Sekretariát soutěže:

AMAVET, o. s., Bubenská 6, 170 00 Praha 7 tel.: 266 710 246, tel./fax: 266 710 363 e-mail: amavet@amavet.cz, www.amavet.cz