O NÁS

Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji

je soutěž pro děti a mládež, kterou pořádají Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli. Záštitu nad soutěží ve školním roce 2010/2011 převzal hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek.

Cílem soutěže je

1. Podněcovat co nejvíce talentovaných starších žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.

2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol.

3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Kontakt na organizátora

Ing. Stanislav MEDŘICKÝ, CSc.

AMAVET – asociace pro mládež, vědu a techniku

Bubenská 6, 170 00 Praha 7
tel.: 266 710 246, fax: 266 710 363
e-mail: amavet@amavet.cz
WWW:  www.amavet.cz