XIV. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji

Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice, Krajskou hospodářskou komorou a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2021/2022 pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, XIV. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.

Cílem soutěže je:

   1. Podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností
a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.

   2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol i firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké
a technické obory.

   3.  Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Odměny v soutěži:

            V kategorii JUNIOR se nejlepší řešitelé zúčastní zahraniční odborné stáže, v kategorii Středoškolák  nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2022 a mají možnost zúčastnit se zahraniční soutěže ISEF 2022 (International Science and Engineering Fair) v Atlantě ve státě Georgia v USA v květnu roku 2022.

Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice navíc poskytnou vítězům stipendia, pokud se rozhodnout ke studiu na těchto fakultách. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Účast na zahraničních stážích a soutěžích bude v roce 2022 vzhledem k pandemii koronaviru omezenější. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání krajského kola soutěže v Pardubicích.

Online registrace do soutěže zde


Více informací o soutěži naleznete zde:

Kontakt na organizátora:

Ing. Stanislav MEDŘICKÝ, CSc.

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.

Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4
tel.: 266 710 246, 602 408 418
e-mail: amavet@amavet.cz
web:  www.amavet.cz

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *