Účast AMAVET na mezinárodní soutěži ISEF v Atlantě, USA

Největší, nejprestižnější a nejtěžší soutěže vědeckých a technických projektů pro středoškoláky na světě ISEF (International Science and Engineering Fair), pořádané v Atlantě 8. až 13. května 2022, se zúčastnila Barbora Cabalková z Gymnázia Žamberk s projektem Detekce kosmického záření scintilačním detektorem a mionovým teleskopem vlastní konstrukce v oboru Fyzika a astronomie.

Barbora Cabalková postoupila z národního finále XXVII. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET organizované Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. Letos se soutěže ISEF zúčastnilo 1 750 středoškoláků, kteří do soutěže přihlásili projekty ve 21 soutěžních oborech. Z důvodu pandemie koronaviru byla soutěž realizována fyzicky i distanční formou. Fyzicky se zúčastnilo 1 175 středoškoláků a distančně se zúčastnilo 575 středoškoláků. Vlivem pandemie koronaviru je počet účastníků zhruba o třetinu nižší.

Mezinárodní soutěž ISEF je v USA pořádána od roku 1950. AMAVET, z. s., který organizuje národní soutěž již 27 let pod záštitou předsedů Akademie věd ČR, se soutěže ISEF zúčastňuje od roku 2005.

Barbora Cabalková z Gymnázia Žamberk s projektem Detekce kosmického záření scintilačním detektorem a mionovým teleskopem vlastní konstrukce
Adriena Jedličková, Jan Macel, Barbora Cabalková a Lucie Janošová v Centennial Olympic Park

Broadcom MATERS

V rámci mezinárodní soutěže ISEF probíhalo jako doprovodný program pro žáky pracující na projektech mezinárodní setkání Broadcom MASTERS pro žáky ve věku od 12 do 15 let, kterého se zúčastnil Jan Macel z Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč, který byl vybrán na základě účasti v krajském kole XIV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Setkání se zúčastnilo celkem 21 žáků, z toho 18 zahraničních účastníků a pouze 3 účastníci z Evropy.

Všichni účastníci Broadcom MASTERS v Centennial Olympic Park
Jan Macel a další účastníci v Botanické zahradě v Atlantě

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *