Pro vedoucí prací

Metodika vedení projektu zůstává stejná jako v minulých ročnících, rozdílný je pouze harmonogram konferencí a soutěžních kol. V tomto souboru (formát PDF, velikost 5MB, otevírá se v novém okně) uveřejňujeme informace o vedení projektu, metodice práce, doporučený harmonogram práce na projektu a další informace.

V příloze najdete podklady ke sepisování ABSTRAKTU a uspořádání POSTERU