Zahraniční cesty

O zahraničních úspěších finalistů FVTP se můžete dočíst na stránkách  AMAVET.