Výsledky hodnocení krajského kola XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Výsledky hodnocení krajského kola XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Výsledky hodnocení krajského kola
XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji
konaného 16. a 17. března 2023 ve výstavním centru IDEON Pardubice
________________________________________________________________________

Projekty posuzovala odborná hodnotitelská komise ve složení:

Ing. Stanislav Medřický, CSc. – AMAVET, z. s., předseda hodnotitelské komise

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. – Fakulta chemicko-technologická, UPce

prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. – Fakulta chemicko-technologická, UPce

doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce

Ing. David Veselý, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr. – Fakulta chemicko-technologická, UPce

Mgr. Marcela Slováková, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce

Ing. Květa Koryčanová, Ph.D. – Fakulta chemicko-technologická, UPce

Ing. Miroslav Večeřa, CSc. – Fakulta chemicko-technologická, UPce

doc. Ing. František Dušek, CSc. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, UPce

Ing. Libor Havlíček, Ph.D. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, UPce

Ing. Jan Panuš, Ph.D. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, UPce

Ing. Martin Pozdílek, Ph.D. – Fakulta elektrotechniky a informatiky, UPce

Ing. Pavel Rozsíval – Fakulta elektrotechniky a informatiky, UPce

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D. – Fakulta filozofická, UPce

Mgr. Michal Němeček – Fakulta filozofická, UPce

doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Ing. Eliška Drabinová, Ph.D. – Pedagogická fakulta, UHK

Ing. Jan Budina, Ph.D. – Fakulta informatiky a managementu, UHK

Mgr. Josef Horálek, Ph.D. – Fakulta informatiky a managementu, UHK

Mgr. Katarína Jurková – Přírodovědecká fakulta, UHK

Mgr. Jakub Helvich – Přírodovědecká fakulta, UHK, Pedagogická fakulta, UHK

Mgr. Barbora Borůvková – Filozofická fakulta, UHK

Ing. Aleš Dytrt – Bühler CZ, s.r.o. Žamberk

Ing. Oldřich Brýdl – KOMFI spol. s r.o., Lanškroun

Milan Halousek – Vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS

Mgr. Lenka Šafářová, Ph.D. – Východočeské muzeum v Pardubicích

Mgr. Libor Praus, Ph.D. – Východočeské muzeum v Pardubicích

Mgr. Jan Dolanský – Východočeské muzeum v Pardubicích

RNDr. Eva Malinová – Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Dr. Ing. Irena Pithartová – Obchodní akademie, Chrudim

Mgr. Hana Štěpánová – Pardubický podnikatelský inkubátor, z. ú.

Ing. Marek Kovář – FS ČVUT Praha

Mgr. Lenka Havelková – Krajský úřad Pardubického kraje

Bc. Marek Votroubek – BOHEMIATEX

Ing. Jiří Formánek – DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie

Bc. Lucie Janošová – AMAVET, z. s.Hlavní ceny

Kategorie STŘEDOŠKOLÁK

Po všestranném posouzení 46 projektů, jejichž autoři postoupili do krajského kola
XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, rozhodla hodnotitelská komise takto:

1. místo získal Marek Kalvoda, SPŠ chemická, Pardubice,
s projektem Studium afinitních interakcí diagnostických molekul antigen-protilátka a antigen-aptamer vybranými imunoanalytickými metodam

Do národního finále XXVIII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2023 v Praze postupuje 22 autorů s 19 projekty:

Jan Volhejn a Jakub Kacálek, DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie,
s projektem Internetová platforma pro dopravní podniky měst ČR pro vizualizaci aktuální polohy vozů MHD

Martin Dobruský, DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie,
s projektem Gamifikace problematiky kybernetické bezpečnost           

Václav Vyleťal, SPŠE a VOŠ Pardubice,
s projektem PD-RW mechanika

Matěj Neumann, DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie,
s projektem OriLive – Návrh mobilního systému LORA pro bezdrátový přenos živých výsledků v orientačním běhu

Dominik Menc a David Menc, SPŠE a VOŠ Pardubice,
s projektem Laboratorní elektronická zátěž

Vladan Matějka, SPŠE a VOŠ Pardubice,
s projektem MAT_Blinds    

Vojtěch Kudr, SPŠ chemická, Pardubice,
s projektem Optimalizace technického provedení koloběhu chladicí vody ve školních laboratořích

Jaroslav Sváček, SPŠ chemická Pardubice,
s projektem Termoelektrické vlastnosti sulfidu cínatého dopovaného arsenem          

Terezie Kladivová, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Barevná variace hry Výhonky     
     
Veronika Dezortová, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Pilotní analýza obsahových látek v plodu Maclura pomifera v závislosti na ontogenezi

Ivo Mühlbach, SPŠ chemická, Pardubice,
s projektem Příprava certifikovaného referenčního materiálu pro půdní analýzu pomocí ICP-MS a ICP-OES pro University of Plymouth

František Pecháček, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Vliv ostropestřce mariánského na regeneraci jaterního parenchymu u skotu a člověka

Monika Poláčková a Nikola Novotná, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Ochranný účinek cytokininů a jejich derivátů proti abiotickým stresům

Sára Víchová, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Vliv pohybové aktivity na těhotenství

Lucie Rafaela Hušková, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Epilepsie a problematika aury

Karolína Vašková, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Glukóza a její zpracovávání v těle

Nina Sodomková, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl,
s projektem Post-lockdownový syndrom u žáků středních škol

Sára Janečková, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl,
s projektem Integrace neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem do rodiny a společnosti


Kategorie JUNIOR

Po všestranném posouzení 60 projektů, jejichž autoři postoupili do krajského kola
XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, rozhodla hodnotitelská komise, že se ve spolupráci s Pardubickým krajem zúčastní krátkodobé zahraniční studijní cesty těchto 30 autorů se 17 projekty:

Filip Helbich, ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice,
s projektem Hmotnost plynů

Radek Jiskra a Antonín Mareš, Gymnázium Vysoké Mýto,
s projektem Kvasinky pracují

Jáchym Kořínek, Gymnázium Vysoké Mýto,
s projektem Kyselost nápojů

Darja Sádovská a Tereza Malíková, ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru,
s projektem Účinnost dezinfekčního prostředku po otevření     

Rozálie Fialová, Julie Dominová a Eliška Kubrychtová, ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru,
s projektem Vliv příměsí na barevné vlastnosti a strukturu titaničitanu vápenatého

Filip Resler a Petr Špirka, ZŠ Lanškroun, Dobrovského 630
s projektem AUSKLE-Automatický skleník         

Tadeáš Zeman a Viktor Hoshii, ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73,
s projektem Šachový robot Raul

Radim Dajč a Adam Braik, ZŠ Lanškroun, Aloise Jiráska 139,  
s projektem Demonstrátor detekce ohně   

Magdaléna Kuřová, ZŠ Lanškroun, Aloise Jiráska 139,
s projektem Jízda po čáře

Dominika Paukertová, Eliška Držmíšková a Adéla Kubištová, ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs n. Orlicí,
s projektem Psí sušenky

Štěpán Tenušak a Matyáš Pecka, Proč se členovci udrží na stěně, aneb dokonalost jejich adaptací,
s projektem Gymnázium a grafická SOŠ Přelouč

Adam Vlach, ZŠ Vítějeves, Svitavy,
s projektem Chovatelství drůbeže

Kateřina Krátká, ZŠ Dobrovského, Lanškroun,
s projektem Houby v zimě

Frederika Smržová,
ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka,
s projektem Čistota vodního toku Chrudimky

František Cabalka a Václav Kudrna, ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs n. Orlicí,  
s projektem Čisté ruce         

Radovan Fila a Matěj Kovář, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,     
s projektem Vliv cigaret na lidské tělo a okolí      

Vít Rozsíval a Vojtěch Kastner, ZŠ Svatopluka Čecha,   
s projektem Řemesla století minulých


Zvláštní ceny

CENY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Cenu rektora UHK předal prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. – prorektor pro vědu a tvůrčí činnost:

Matějovi Neumannovi, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie,
s projektem OriLive – Návrh mobilního systému LORA pro bezdrátový přenos živých výsledků v orientačním běhu

Cenu Pedagogické fakulty UHK předala Ing. Eliška Drabinová, Ph.D.:

Sáře Janečkové, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Integrace neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem do rodiny a společnosti

Cenu Fakulty informatiky a managementu UHK předal doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti:

Janovi Volhejnovi a Jakubovi Kacálkovi, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie,
s projektem Internetová platforma pro dopravní podniky měst ČR pro vizualizaci aktuální polohy vozů MHD

Cenu Filozofické fakulty UHK předal Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum:

Vítovi Rozsívalovi a Vojtěchovi Kastnerovi, ZŠ Sv. Čecha, Choceň,
s projektem Řemesla století minulých

Cenu Přírodovědecké fakulty UHK předal doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. – děkan Přírodovědecké fakulty UHK:

Vojtěchovi Kudrovi, SPŠ chemická, Pardubice,
s projektem Optimalizace technického provedení koloběhu chladicí vody ve školních laboratořích

CENY UNIVERZITY PARDUBICE

Ceny Fakulty chemicko-technologické předal prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické:

Kategorie Středoškolák (uděleno jedno 1. místo, dvě 2. místa a tři 3. místa)

I. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 4000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc. studia v případě studia na FChT)

Vojtěch Kudr, SPŠCH Pardubice,
s projektem Optimalizace technického provedení koloběhu chladící vody ve školních laboratořích

II. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 2.000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc.studia v případě studia na FChT)

Veronika Dezortová, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Pilotní analýza obsahových látek v plodu Maclura pomifera v závislosti na ontogenezi

II. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 2.000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc. studia v případě studia na FChT)

Marek Kalivoda, SPŠCH Pardubice,
s projektem Studium afinitních interakcí diagnostických molekul antigen-protilátka a antigen-aptamer vybranými imunoanalytickými metodami

III. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 1000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc. studia v případě studia na FChT)

Lucie Rafaela Hrušková, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Epilepsie a problematika aury

III. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 1000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc. studia v případě studia na FChT)

Ivo Mühlbach, SPŠCH Pardubice,
s projektem Příprava certifikovaného referenčního vzorku pro půdní analýzu pomoci ICP-MS  a ICP-OES pro University of Plymouth

III. místo v kategorii Středoškolák

(diplom a stipendium ve výši 1000,-Kč/měsíčně v 1. roce Bc. studia v případě studia na FChT)

Karolína Vašková, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Glukóza a její zpracovávání v těle


Kategorie Junior

Filip Helbich, ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice,
s projektem Hmotnost plynů

Radek Jiskra a Antonín Mareš, Gymnázium Vysoké Mýto,
s projektem Kvasinky pracují

Rozálie Fialová, Julie Dominová a Eliška Kubrychtová, ZŠ Závodu míru Pardubice,
s projektem Vliv příměsí na barevné vlastnosti a strukturu titaničitanu vápenatého

Radovan Fila a Matěj Kovář, Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,
s projektem Vliv cigaret na lidské tělo a okolí

Adéla Podholová, Doctrina – Podještědské gymnázium,
s projektem Tajemství modré lentilky

Ceny Fakulty elektrotechniky a informatiky předal Ing. Lukáš Čegan, Ph.D., proděkan pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy Fakulty elektrotechniky a informatiky:

Kategorie Středoškolák

Zvláštní cenu s odměnou 4 000,- Kč 
Matěj Neumann, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie,
s projektem OriLive – Návrh mobilního systému LORA

Mimořádné stipendium ve výši 3 000,- Kč měsíčně v I. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě elektrotechniky a informatiky
Vladan Matějka, SPŠE a VOŠ Pardubice,
s projektem MAT Blinds

Mimořádné stipendium ve výši 1 000,- Kč měsíčně v I. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě elektrotechniky a informatiky
Dominik Menc
, SPŠE a VOŠ Pardubice,
s projektem Laboratorní elektronická zátěž

Mimořádné stipendium ve výši 1 000,- Kč měsíčně v I. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě elektrotechniky a informatiky
Jan Volhejn
, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie,
s projektem Internetová platforma pro vizualizaci polohy vozů MHD

Mimořádné stipendium ve výši 1 000,- Kč měsíčně v I. ročníku v případě studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě elektrotechniky a informatiky
Jakub Kacálek
, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie,
s projektem Internetová platforma pro vizualizaci polohy vozů MHDCeny Fakulty filozofické Univerzity Pardubice předal doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice:

Kategorie Středoškolák

Cena děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Timee Varjú, Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli,
s projektem Argumentační fauly

Příslib k Ceně děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
(přijetí na Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice bez přijímacích zkoušek, po zápisu do 2. semestru studia na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice – tj. po úspěšném absolvování 1 semestru studia – jednorázové stipendium ve výši 10 000 Kč)

Timee Varjú, Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli,
s projektem Argumentační faulyKategorie JUNIOR

Cena děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Beátě Filové a Sandře Havlíčková, Základní škola Vítějeves,
s projektem Zastav zlo!

Cena děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Barboře Mařáčkové, Nelle Šmerdové a Justýně Smrčkové, Základní škola Svatopluka Čecha, Choceň,
s projektem Jak bychom se učili, kdybychom se narodili před sto lety?

Cena děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Vítu Rozsívalovi a Vojtěchovi Kastnerovi,
Základní škola Svatopluka Čecha, Choceň,
s projektem Řemesla století minulých


CENY SPOLEČNOSTI BÜHLER, s. r. o., Žamberk,
předal Ing. Jiří Appeltauer:

Kategorie Junior

Magdaléna Kuřová
, ZŠ Lanškroun, Aloise Jiráska 139,
s projektem Jízda po čáře

Tadeáš Zeman a Viktor Hoshii, ZŠ Svitavy, náměstí Míru 73,
s projektem Šachový robot Raul


Kategorie Středoškolák

Vojtěch Kudr, SPŠ chemická, Pardubice,
s projektem Optimalizace technického provedení koloběhu chladicí vody ve školních laboratořích

Matěj Neumann, DELTA – SŠ informatiky a ekonomie,
s projektem OriLive – Návrh mobilního systému LORA pro bezdrátový přenos živých výsledků v orientačním běhuCENU KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY PARDUBICKÉHO KRAJE
předala Ing. Eva Malinová, ředitelka:

Magdaléně Kuřové, ZŠ Lanškroun, Aloise Jiráska 139,
s projektem Jízda po čářeLeave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *